กรุณาชำระเงินตามรายละเอียด ดังนี้

โอนเงินค่าสินค้ามายังธนาคารที่ทางบริษัทแจ้ง ตามข้างล่างนี้ พร้อมทั้งแฟ๊กซ์สลิปการโอนเงินมายังบริษัทฯที่เบอร์แฟ็กซ์ 043-001-141 ต่อ 13 พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล สินค้าที่สั่งซื้อ หรือ อีกช่องทางแจ้งผ่านระบบทางหน้าเว็บไชต์ ตรงเมนู แจ้งการชำระเงิน  (แนะนำวิธีนี้)

หลังจากทาง บริษัท ศุภโชค เคมีคอล ซัพพลาย ได้รับหลักฐานการโอนเงินค่าสินค้าแล้ว  ทางบริษัท  จะทำการจัดส่งสินค้าไปตามที่อยู่ที่ผู้สั่งซื้อระบุไว้ให้  ภายใน 3 วันทำการเป็นอย่างช้า (ต่างจังหวัดขึ้นอยู่กับระยะทางในการจัดส่งของบริษัทขนส่ง) 

เลขที่บัญชีธนาคารที่โอนชำระ  คือ 2 ธนาคารดังกล่าวตามข้างล่างนี้

*** หากชำระเงินแล้ว กรุณาแจ้งชำระเงิน เพื่อจะได้การจัดส่งมี่รวดเร็ว