ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย หรือ ทรายเคลือบสารทีมีฟอส 1% SG W/W ใช้กำจัดลูกน้ำยุงลายด้านสาธารณสุข ชนิดไม่บรรจุซอง น้ำหนัก 25 กิโลกรัม

Sort By:
View: