ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย เคลือบสารทีมีฟอส 1% SG W/W ใช้กำจัดลูกน้ำยุงลายด้านสาธารณสุข ชนิดบรรจุซองชา 20 กรัม 1ถังบรรจุ/1,250ซอง

Sort By:
View: