ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย เคลือบสารทีมีฟอส 1% SG W/W ใช้กำจัดลูกน้ำยุงลายด้านสาธารณสุข ชนิดบรรจุซองพลาสติก 50กรัม 1ถังบรรจุ/500ซอง

Sort By:
View: